Laat honderd bloemen bloeien

In zijn bijdrage voor het tijdschrift conflicthantering geeft Eric van de Luijtgaarden een visie op de ‘conflictindustrie’ vanuit de preventive law-beweging. Drie thema’s zijn wat hem betreft cruciaal voor een andere manier van denken over het ‘conflictmechanisme’ in de samenleving: het preventiedenken, het herdenken van het verdienmodel in de conflictindustrie en de nabij- heid van juristen of conflictprofessionals. Hij zou wensen ‘dat conflictprofessionals op basis van die drie thema’s gaan nadenken over hoe hun werk anders kan en moet, klein en dichtbij’.

Lees het artikel via deze link.

Loading