Laat honderd bloemen bloeien

In zijn bijdrage voor het tijdschrift conflicthantering geeft Eric van de Luijtgaarden een visie op de ‘conflictindustrie’ vanuit de preventive law-beweging. Drie thema’s zijn wat hem betreft cruciaal voor een andere manier van denken over het ‘conflictmechanisme’ in de Read more

Juristen en agitacratie

Eric van de Luijtgaarden schreef in het jubileum winternummer van het tijdschrift Waardenwerk (2022, nr 90-91, pp. 79-85) over de permanent in beroering zijnde maatschappij, de onrustsamenleving, hij noemt dat de agitacratie. Juristen hebben zijns inziens een belangrijke Read more

Lucas Lieverse promoveert aan de Universiteit Utrecht

Op 18 november 2022 verdedigde Lucas Lieverse succesvol zijn prachtige proefschrift over het proces van schikken tijdens vermogensrechtelijke procedures in Nederland. Lucas heeft 24 rechtszaken geobserveerd in de zittingszalen van de rechtbanken Limburg en midden-Nederland en op de gang Read more

Tegen de ‘verklachting’

Prof. Eric. van de Luijtgaarden schreef een bijdrage voor het tijdschrift voor klachtrecht 2021/4, pp. 16-20 over Preventive law en Normatieve professionalisering.

Read more

Lectoraat evalueert Huis van het Recht

Heerlen heeft een pilot om de toegankelijkheid van het recht voor mensen met Multiproblemen te vergemakkelijken. Deze pilot is een samenwerking van o.a. het juridisch loket, de rechtbank Limburg en de gemeente Heerlen: https://www.juridischloket.nl/actueel/huis-recht-heerlen/ Het lectoraat preventive law heeft Read more

Preventive law en waardenwerk

Op 16 november 2021 werd het boek Proeven van Waardenwerk, onder redactie van Antoinette Bolsscher en Richard Brons (SWP/Amsterdam 2021) aangeboden aan prof. dr. Harry Kunneman, hoogleraar sociale filosofie. Het boek bevat 13 bijdragen van oud-promovendi van Harry Kunneman Read more

Jade van Battum studeert af op conflictbeheersing in de operatiekamer

Jade van Battum schreef de afgelopen maanden haar masterscriptie aan de VU, ik (Eric van de Luijtgaarden) mocht haar daar bij begeleiden. Ze behaalde een prachtig cijfer (door twee onafhankelijk docenten bepaald) voor dit bijzondere onderzoek, waarin ook preventive Read more

Preventive law: een wending in de rechtspleging

Veel conflicten kunnen voorkomen worden. ‘Voorkomen is beter dan genezen’, is het uitgangspunt van de preventive law-beweging. Het past in de evolutie van de vermenselijking van het recht en foucts op de voorfasen in de rechtspleging. Eric van de Read more

Rechtsbijstandsverleners en de invloed op ervaren rechtvaardigheid.

Lucas Lieverse schreef voor het vernieuwde Tijdschrift Conflicthantering* een bijdrage over de invloed van rechtsbijstandsverleners op de ervaren (procedurele) rechtvaardigheid. Onder welke omstandigheden vinden rechtszoekenden een procedure rechtvaardig? Daarop ziet het sociaalpsychologisch begrip ervaren rechtvaardigheid en ook rechtsbijstandsverleners hebben Read more