Lucas Lieverse promoveert aan de Universiteit Utrecht

Op 18 november 2022 verdedigde Lucas Lieverse succesvol zijn prachtige proefschrift over het proces van schikken tijdens vermogensrechtelijke procedures in Nederland. Lucas heeft 24 rechtszaken geobserveerd in de zittingszalen van de rechtbanken Limburg en midden-Nederland en op de gang geobserveerd als partijen onderzochten of er ruimte was voor een schikking. Hierbij is veel onontgonnen terrein in de rechtspleging in kaart gebracht, hij heeft verrijkende inzichten gegeven in conflictoplossingen in rechte, maar ook de vinger op de zere plek gelegd en de vraag gesteld naar daadwerkelijke effectieve en duurzame oplossingen voor (onderliggende) geschillen. De taakopvattingen binnen de rechterlijke macht en de advocatuur zijn tegen het licht gehouden en er is een wezenlijke bijdrage geformuleerd voor het leerstuk van preventive law.

https://www.uu.nl/nieuws/de-gang-op-gestuurd-beter-schikken-in-rechtszaken

Loading