Juristen en agitacratie

Eric van de Luijtgaarden schreef in het jubileum winternummer van het tijdschrift Waardenwerk (2022, nr 90-91, pp. 79-85) over de permanent in beroering zijnde maatschappij, de onrustsamenleving, hij noemt dat de agitacratie. Juristen hebben zijns inziens een belangrijke rol om de onrust in de samenleving te keren en daarmee de rechtsstaat een steviger fundament te geven. Hiermee wordt waardenwerk in de juridische opleiding en beroepsuitoefening verankert.

Loading