Juristen en agitacratie

Eric van de Luijtgaarden schreef in het jubileum winternummer van het tijdschrift Waardenwerk (2022, nr 90-91, pp. 79-85) over de permanent in beroering zijnde maatschappij, de onrustsamenleving, hij noemt dat de agitacratie. Juristen hebben zijns inziens een belangrijke Read more

Lucas Lieverse promoveert aan de Universiteit Utrecht

Op 18 november 2022 verdedigde Lucas Lieverse succesvol zijn prachtige proefschrift over het proces van schikken tijdens vermogensrechtelijke procedures in Nederland. Lucas heeft 24 rechtszaken geobserveerd in de zittingszalen van de rechtbanken Limburg en midden-Nederland en op de gang Read more

Tegen de ‘verklachting’

Prof. Eric. van de Luijtgaarden schreef een bijdrage voor het tijdschrift voor klachtrecht 2021/4, pp. 16-20 over Preventive law en Normatieve professionalisering.

Read more

Lectoraat evalueert Huis van het Recht

Heerlen heeft een pilot om de toegankelijkheid van het recht voor mensen met Multiproblemen te vergemakkelijken. Deze pilot is een samenwerking van o.a. het juridisch loket, de rechtbank Limburg en de gemeente Heerlen: https://www.juridischloket.nl/actueel/huis-recht-heerlen/ Het lectoraat preventive law heeft Read more

Preventive law en waardenwerk

Op 16 november 2021 werd het boek Proeven van Waardenwerk, onder redactie van Antoinette Bolsscher en Richard Brons (SWP/Amsterdam 2021) aangeboden aan prof. dr. Harry Kunneman, hoogleraar sociale filosofie. Het boek bevat 13 bijdragen van oud-promovendi van Harry Kunneman Read more

Jurist moet pal achter de rechtsstaat gaan staan

Voor de nieuwe wereld is dr. Jelle van Baardewijk in gesprek met prof.dr. Eric van de Luijtgaarden

https://www.youtube.com/watch?v=dyATdvAOWRE

Jade van Battum studeert af op conflictbeheersing in de operatiekamer

Jade van Battum schreef de afgelopen maanden haar masterscriptie aan de VU, ik (Eric van de Luijtgaarden) mocht haar daar bij begeleiden. Ze behaalde een prachtig cijfer (door twee onafhankelijk docenten bepaald) voor dit bijzondere onderzoek, waarin ook preventive Read more

Ethisch Reveil

https://www.scienceguide.nl/2021/04/juridische-opleidingen-hebben-een-ethisch-reveil-nodig/