Preventive law en waardenwerk

Op 16 november 2021 werd het boek Proeven van Waardenwerk, onder redactie van Antoinette Bolsscher en Richard Brons (SWP/Amsterdam 2021) aangeboden aan prof. dr. Harry Kunneman, hoogleraar sociale filosofie. Het boek bevat 13 bijdragen van oud-promovendi van Harry Kunneman rondom het thema normatieve professionalisering, en een prachtige inleiding van Kunneman zelf. Het komt voort uit de werkplaats normatieve professionalisering waar de oud-promovendi samen met hun leermeester in gesprek zijn gegaan over de actuele betekenis van hun promotieonderzoek. Ook Eric van de Luijtgaarden schreef een hoofdstuk, Preventive Law en normatieve professionalisering in de rechtenopleiding, pp. 139-150.

https://waardenwerk.nl/

Loading