Rechtsbijstandsverleners en de invloed op ervaren rechtvaardigheid.

Lucas Lieverse schreef voor het vernieuwde Tijdschrift Conflicthantering* een bijdrage over de invloed van rechtsbijstandsverleners op de ervaren (procedurele) rechtvaardigheid. Onder welke omstandigheden vinden rechtszoekenden een procedure rechtvaardig? Daarop ziet het sociaalpsychologisch begrip ervaren rechtvaardigheid en ook rechtsbijstandsverleners hebben daar invloed op. Het levert ook lessen op voor mediators.

Eric v.d. Luijtgaarden schreef voor dezelfde uitgave een bijdrage over preventive law: een wending in de rechtspleging.

*De papieren uitgave van Nederlandse Mediation maakt onderdeel uit van Tijdschrift voor Conflicthantering

TC-2021-nr-1-artikel-Lucas-Lieverse

Loading