Preventive law: een wending in de rechtspleging

Veel conflicten kunnen voorkomen worden. ‘Voorkomen is beter dan genezen’, is het uitgangspunt van de preventive law-beweging. Het past in de evolutie van de vermenselijking van het recht en foucts op de voorfasen in de rechtspleging. Eric van de Luijtgaarden schreef daar een bijdrage over voor het Tijdschrift Conflicthantering, dat in een nieuwe vorm is gegoten.

Lucas Lieverse schreef voor dezelfde uitgave een bijdrage over de invloed van rechtsbijstandsverleners op de ervaren rechtvaardigheid en welke lessen mediators daaruit kunnen trekken.

TC-2021-nr-1-artikel-Eric-van-de-Luijtgaarden

Loading