Over de invloed van advocaten op de procesbeleving

Lucas Lieverse schreef op basis van zijn onderzoek naar het proces van schikken tijdens civielrechtelijke procedures een bijdrage voor het Nederlands juristenblad (NJB 2021/9, p. 679-685).

Bij onderzoek naar het sociaalpsychologisch leerstuk ervaren (procedurele) rechtvaardigheid ligt de focus op rechtzoekenden (welke factoren beïnvloeden hun rechtvaardigheidspercepties?) en rechters (wat kunnen zij doen om de proceservaring van procespartijen positief te beïnvloeden).

In zijn bijdrage verlegt Lucas de aandacht naar de invloed van advocaten.

NJB09_Focus

Loading