Het kussen van de rechtspleging moet worden opgeklopt

Wat is de functie van overheidsrechtspraak in een systeem van juridische probleemoplossing? En: Wat moet de overheid doen, wat kan de samenleving zelf? Deze vragen kwamen bij onderzoeker Lucas Lieverse op bij het lezen van Het papieren paleis van Maurits Barendrecht en Maurits Chabot, een lees tip, zeker voor juristen. Hij schreef een opinie voor de Volkskrant; we moeten het (ook) over die fundamentele vragen hebben.

Hij gaat in op het belang van de geschilbeslechtingsfunctie. Een consistente, voorspelbare en toegankelijke rechtsgang helpt mensen zelf hun juridische problemen op te lossen; in de schaduw van het recht. Lukt dat niet, dan kan overheidsrechtspraak alsnog helpen de problemen ‘anders dan met recht’ op te lossen. Geschiloplossing als het moet, conflictoplossing als het kan. In theorie klinkt dat logisch, in de praktijk werkt het niet altijd goed. Daarom moeten we het zeker hebben over een systeem van juridische probleemoplossing, maar ook over de functie van overheidsrechtspraak daarbinnen.

Loading