Legal design thinking: Frisse kijk op contracteren

Of user-centered contracteren.

Lucas Lieverse verzorgde een van de masterclasses in de module De Finale/Preventive law. Lieverse is docent bij dé juridische academie, onderzoeker bij het lectoraat preventive law en initiator en projectleider bij Zuyd Legal lab. Hij doet promotieonderzoek naar het proces van schikken tijdens civielrechtelijke procedures.

Hij heeft daarvoor jaren als advocaat gewerkt, waar hij zich onder meer heeft bekwaamd in het redigeren en beoordelen van contracten. Zijn masterclass gaat over contracteren, maar niet over de techniek ervan. En evenmin over de materieelrechtelijke aspecten. Natuurlijk moet een contract voldoen aan geldende wet- en regelgeving. In de masterclass betrekt Lieverse voorzichtig psychologische aspecten en technologische mogelijkheden. Voorzichtig want 20 minuutjes is veel te kort. De masterclass is veeleer een uitnodiging aan de vierdejaars studenten voor wie de masterclass was bedoeld om met een frisse blik te kijken naar juridische instrumenten, waaronder contracten en deze meer user centered te maken.

Loading