De Finale en Preventive law

De finale is de laatste module die studenten van de HBO-rechtenopleiding van ZUYD Hogeschool volgen. Het is een laatste krachtmeting.

“We willen niet alleen bekwame professionals opleiden, maar bekwame, gewilde en toekomstbestendige professionals. Professionals met reflexief vermogen en visie op de eigen professionele ontwikkeling en ontwikkelingen in maatschappij en juridisch werkveld. Professionals die actief bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving en de toegang tot recht. Professionals die goed werk goed doen.”mr. dr. E. van de Luytgaarden en mr. L. Lieverse, ontwikkelaars van de module.

Pictogram Challenge door Adrien Coquet. Bron: The Noun Project

Wat moeten studenten doen?

Studenten ontwikkelen vanuit een visie – gegrond op literatuur en (wetenschappelijk) onderzoek – op de eigen ontwikkeling, ontwikkelingen in de maatschappij en hun toekomstige professie.

Het juridisch domein verandert. De verwachting is dat de komende jaren de veranderingen groter zijn, dan in de afgelopen honderden jaren. Dat het domein verandert komt o.a. door kritischer opdrachtgevers, de ‘more for less-challenge’ (waarbij opdrachtgevers betere dienstverlening verwachten, maar minder bereid zijn om daarvoor de hoofdprijs te betalen), technologische ontwikkelingen, rechtsvervreemding, het inzicht dat het juridisch geschiloplossingsmodel niet altijd effectief is, maar ook door de ‘anderhalve metereconomie’ die onvermijdelijk ook gevolgen zal hebben voor het rechtsbedrijf. De eisen die gesteld worden aan juristen veranderen.

Wij vertellen onze bijna afgestudeerde studenten niet hoe zij zich daartoe moeten verhouden. Zij bepalen dat zelf. Lieverse & V.d. Luijtgaarden, 2020

Studenten ontwikkelen – volgens de methode van design thinking – een eigentijds product, gebaseerd op de door hen ontwikkelde visie, waarmee zij een concrete bijdrage leveren aan de verbetering van juridische dienstverlening en de toegang tot recht en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de body of knowledge op het gebied van preventive law.

Dat product kan van alles zijn. Een blog, een vlog, een applicatie, een artikel, een boek, een opera, een game, een beslisboom, een infographic, een strip, een explorable explanation. De producten worden verzameld en op een website gedeeld.

Studenten nemen een videoclip op waarin zij hun product presenteren. Daaropvolgend verdedigen zij hun visie en hun product in een assessment (mondelinge verdediging). Zij beantwoorden vragen van een panel en verdedigen hun visie en gemaakte keuzes.

Masterclasses

Studenten worden ondersteund om tot een weloverwogen visie te komen door verschillende masterclasses. Deze masterclasses worden (overwegend) verzorgd in samenwerking met de rechtenfaculteit van de universiteit Maastricht. Verschillende gezaghebbende hoogleraren en docenten geven masterclasses over thema’s die passen bij deze (overgangs)periode. Ze gaan over beroepshouding en beroepseer, over technologische ontwikkelingen (robotrechters en kunstmatige intelligentie), maar ook over de rol en betekenis van excuses in het recht en herstelrecht (als alternatief voor strafrecht).

Loading