PREVENTIVE LAW BIJ DE VOLKSBANK

In opdracht van de Volksbank onderzochten wij (Eric v.d. Luijtgaarden, Koen Savrij Droste en Lucas Lieverse) in hoeverre bankieren met de menselijke maat door medewerkers van juridische en fiscale zaken in de praktijk wordt gebracht.

Bankieren met de menselijke maat kan gezien worden als een vertaling van preventive law in een financiele context.

We keken met de medewerkers mee, observeerden scrum-sessies en namen tientallen interviews af.

Hoewel er ook punten van aandacht zijn, constateerden we dat de medewerkers de ruimte zoeken om zelfs in een sterk gereguleerde omgeving met grote juridische, economische en maatschappelijke risico’s innoverende projecten te ontwikkelen. Deze projecten hebben gemeen dat de verschillende klanten van de bank centraal staan en de interne en externe dienstverlening wordt verbeterd.

In plaats van een lijvig rapport bomvol met voorbehouden en exoneraties, rapporteerden we onze bevindingen en aanbevelingen in de vorm van een infographic en presentaties. Geen uren leeswerk, maar to the point kennisdeling.

Lucas Lieverse, Eric v.d. Luijtgaarden en Koen Savrij Droste


Loading