Een inverbindingstelling vraagt om andere juristen

Een inverbindingstelling in plaats van een ingebrekestelling? Dat vraagt om andere juristen. Eric van de Luijtgaarden schreef daar een artikel over.

Rechtzoekenden richten zich vooral op hulp en advies bij de wijze waarop ze hun problemen kunnen oplos-sen en niet zozeer bij procederen. De rechtenopleidingen aan de Nederlandse Universiteiten zijn echter vooral gericht op procederen en niet primair op overleg en mediation. Om deze tegenstelling te overbruggen is het noodzakelijk juristen anders op te leiden. Juristen kunnen zich niet meer beperken tot een technisch-juridi-sche invulling van hun vak.


Loading