PREVENTIVE LAW EN ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Bram Laschet deed zijn afstudeeronderzoek bij het lectoraat en ontwikkelde in dat kader een algemene voorwaardengenerator met een preventive randje.

Inleiding
Mijn naam is Bram Laschet. Ik studeer HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool. Op dit moment zit ik in het vierde jaar van deze studie. Tijdens dit jaar loop ik stage bij Lectoraat Preventive Law. Preventive law is een theorie uit de Verenigde Staten die suggereert dat het voorkomen van juridische problemen beter is dan het oplossen ervan.

Het lectoraat doet o.l.v. mr. dr. E. van de Luijtgaarden praktijkgericht juridisch onderzoek op het gebied van preventive law.

Het lectoraat werkt daarbij samen met studenten aan het ontwikkelen van praktijkgerichte preventieve juridische kennis en ontwikkelt concrete toepassingen die juridische problemen (helpen) voorkomen en die het mogelijk maken om juridische problemen slimmer op te lossen.

Onderzoek

Tijdens mijn afstudeerstage bij het lectoraat doe ik onderzoek naar de toegevoegde waarde van interventies gericht op het voorkomen van consumentengeschillen. Er is weinig literatuur en onderzoek beschikbaar naar de vraag in hoeverre het voorkomen juridische problemen beter is dan het oplossen ervan. Daarin probeert dit onderzoek een stap te zetten.

Ik word begeleid door mr. dr. Eric van de Luijtgaarden en mr. Lucas Lieverse.

Consumentenrecht

Webwinkels moeten aan wet- en regelgeving op het gebied van consumentenrecht voldoen. Wet- en regelgeving geven een minimumnorm. Daar mogen webwinkels van afwijken, maar alleen in het voordeel van de consument. Webwinkels kunnen dus ervoor kiezen om meer of minder consumentvriendelijk te zijn. Als webwinkels hun processen en algemene voorwaarden consumentvriendelijk inrichten, betekent dit minder consumentengeschillen, want consumenten krijgen eerder gelijk.

Webwinkels

Voor dit onderzoek toets ik vijf grote webwinkels in hoeverre zij aan wet- en regelgeving op het gebied van consumentenrecht voldoen. Uit de toetsing blijkt in hoeverre deze webwinkels meer of minder consumentvriendelijk zijn. Daarna bevraag ik beslissers binnen de webwinkels in hoeverre de keuze om meer of minder consumentvriendelijk te zijn, bewust gemaakt is en waarom. Ten slotte bevraag ik de beslissers wat dit oplevert, bijvoorbeeld in termen van juridische risico’s, concurrentievoordeel en klanttevredenheid. Dit levert inzicht op in de vraag of (en in welke gevallen) het verstandig is om consumenten meer te bieden dan waar zij op grond van de wet aanspraak op kunnen maken.

Zuyd Legal Lab

Onderdeel van de afstudeerstage is dat ik praktijkervaring op doe bij Zuyd Legal Lab, het juridisch leer-werkbedrijf en juridisch laboratorium van Zuyd (zie www.legallab.online). Ik word met name betrokken bij dossiers op het gebied van consumentenrecht.

Algemene voorwaarden generator (legal tech design)

Het onderzoek resulteert in een rapportage. Samen met het lectoraat en Zuyd Legal Lab zal ik de inzichten vertalen naar een algemene voorwaarden generator (Legal Tech Design), die op basis van vragen en antwoorden algemene voorwaarden voor ondernemers genereert. Daarin kunnen ondernemers door middel van sliders kiezen hoe consumentvriendelijk zij elk beding willen vormgeven, waarbij wordt uitgelegd wat de mogelijke voor- en nadelen van de alternatieven zijn.


Loading