Mogelijkheden voor preventive lawyers

In het advocatenblad van 28 september 2017 (zie onder) stelt mr Bakker dat er dringend behoefte is aan vernieuwing in de rechtspraak. Mensen willen gehoord worden en als er niets veranderd dreigt marginalisering van de rechtspraak. Ik denk dat juist het feit dat mensen gehoord willen worden een deur kan openen naar andere vormen van rechtsbedeling. Preventive lawyers (hbo-juristen die opgeleid zijn in preventive legal thinking en big data betrekken bij hun beroepsuitoefening), kunnen burgers een juiste toegang tot het recht geven.

Zij leren naast de kennis van het recht, vooral goed te communiceren, te luisteren naar de burgers en hen een waardevolle voorspelling te geven over de juridische (on-)mogelijkheden van een zaak. Door het betrekken van veel data, kunnen juiste inschattingen worden gegeven over de kansen in een (traditionele) rechtszaak. Daarmee krijgen rechtzoekenden een helderder beeld over hun situatie, daarmee zijn zijzelf de regisseur over de vervolgstap en zullen ze zich minder gedwongen voelen de  loopgraven van het recht in te gaan.

De veranderingen moeten van alle kanten komen. De bijdrage van de preventive lawyers kan derhalve een hele waardevolle zijn.

Eric v.d. Luijtgaarden

Loading