Consumentenbescherming en preventive lawyering

Inleiding
Mijn naam is Bram Laschet. Ik studeer HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool. Op dit moment zit ik in het vierde jaar van deze studie. Tijdens dit jaar loop ik stage bij Lectoraat Preventive Law. Preventive law is een theorie uit de Verenigde Staten die suggereert dat het voorkomen van juridische problemen beter is dan het oplossen ervan. Continue reading “Consumentenbescherming en preventive lawyering”

Mogelijkheden voor preventive lawyers

In het advocatenblad van 28 september 2017 (zie onder) stelt mr Bakker dat er dringend behoefte is aan vernieuwing in de rechtspraak. Mensen willen gehoord worden en als er niets veranderd dreigt marginalisering van de rechtspraak. Ik denk dat juist het feit dat mensen gehoord willen worden een deur kan openen naar andere vormen van rechtsbedeling. Preventive lawyers (hbo-juristen die opgeleid zijn in preventive legal thinking en big data betrekken bij hun beroepsuitoefening), kunnen burgers een juiste toegang tot het recht geven.

Zij leren naast de kennis van het recht, vooral goed te communiceren, te luisteren naar de burgers en hen een waardevolle voorspelling te geven over de juridische (on-)mogelijkheden van een zaak. Door het betrekken van veel data, kunnen juiste inschattingen worden gegeven over de kansen in een (traditionele) rechtszaak. Daarmee krijgen rechtzoekenden een helderder beeld over hun situatie, daarmee zijn zijzelf de regisseur over de vervolgstap en zullen ze zich minder gedwongen voelen de  loopgraven van het recht in te gaan.

De veranderingen moeten van alle kanten komen. De bijdrage van de preventive lawyers kan derhalve een hele waardevolle zijn.

Frits Bakker

BAKKER STELT PROCESMONOPOLIE TER DISCUSSIE

Het recht van procesvertegenwoordiging zou niet langer uitsluitend bij advocaten mogen liggen, meent voorzitter Frits Bakker van de Rechtspraak. Hij zei dat donderdag in Utrecht bij de afsluiting van de Dag van de Rechtspraak.

Bakker gaf bij die gelegenheid zijn visie op de toekomst van de Nederlandse rechter. Als er niet snel vernieuwingen worden doorgevoerd, is die toekomst bepaald niet rooskleurig, luidt zijn boodschap. Hij maakt zich met name zorgen over ‘de rechter van vlees en bloed’ die de samenleving bindt, normen handhaaft en bescherming biedt. ‘Het beeld dat de burger heeft is echter: naar de rechter gaan is duur, complex, het duurt veel te lang en de uitkomst is ongewis. Dan ga je krijgen dat zaken buiten ons om worden georganiseerd.’

Bakker noemt als ‘schrijnend voorbeeld’ de speciale aardbevingskamer die de rechtbank Groningen in het leven heeft geroepen. In plaats van daarheen te gaan, geven mensen de voorkeur aan andere vormen van conflictoplossing. ‘Marginalisering dreigt. We zijn als de boer die ieder jaar zijn akker ploegt, maar niet in de gaten heeft dat er elke keer een strook afgaat.’

Heilig huisje

Volgens de voorzitter van de Rechtspraak moeten mensen zich goedkoper, eenvoudiger en sneller tot een rechter kunnen wenden. ‘Wat mij betreft mogen alle heilige huisjes omver. Bij ons rechters, maar ook bij anderen.
Als de drempel wordt veroorzaakt door de verplichte procesvertegenwoordiging, moeten
we durven deze aan de orde te stellen, ook al begrijp ik heel goed dat het procesmonopolie gevoelig ligt voor de balie.’

Bakker wijst daarbij naar echtscheidingszaken. Mensen vinden het volgens hem bezwaarlijk dat zij in de rechtszaal niet zelf het woord mogen voeren. ‘We móeten aan de slag kunnen met andere, laagdrempeliger procedures waarin mensen niet eerst de loopgraven in worden gedwongen.’

Ook zijn er in zijn ogen klantvriendelijke IT-systemen nodig en dienen technische procedures, zoals bewindszaken, geautomatiseerd te worden afgehandeld. Op die manier blijft er meer tijd over voor kwesties die om aandacht vragen. ‘De burger heeft er behoefte aan om gehoord en gezien te worden’, aldus Bakker.

Daarnaast moet de weggeving worden aangepast, stelt de voorzitter van Rechtspraak. ‘Als we moeten blijven werken met het procesrecht uit de vorige eeuw, worden we vanzelf bijgezet in het museum.’

Preventive law via What’sapp

Door Eric van de Luytgaarden

Hieronder een app wisseling met mijn schoonzus, waarbij mijn kennis van het recht (peremtoir of (fatale) termijn stelling) en het puur zoeken naar een praktijkoplossing zorgden voor een preventive law oplossing in een kleine zaak….

20-7] Charja Schouten: Zal je vertellen waar het over gaat. Doe er iets mee wanneer je zin hebt. Ik ben bevriend met een Syrische vluchteling, Waseem. Hij woont in een tijdelijke woonwijk in Den Hoorn, MiddenDelfland met 14 andere vluchtelingen singeles/gezinnen. Midden Delfland heeft daar ook een tuin aangelegd. Deze tuin is het probleem. 1. Het is een grasveld met speeltoestellen erop, maar omdat het pas is ingezaaid staat er een hek omheen en een bord dat je niet op het gras mag lopen. De rest is helemaal kaal. 2. Tussen de tuin en de aangrenzende woonwijk staat een hek van 1,30m hoog. Zoiets als om een paardewei te zetten…
[20-7 ] Charja Schouten: Ik heb de gemeente al een hele beleefde mail gestuurd met de vraag of ze alsjeblieft dat hek willen weghalen. Daarnaast heb ik ook al gesuggereerd dat de bewoners misschien zelf wel willen tuinieren om wat van die tuin te maken. Nu hebben we bedacht dat we de bewoners en buren uit de woonwijk willen uitnodigen om een dagje te komen tuinieren. Dit willen we doen door middel van briefjes in de bus. Goed voor de integratie en voor de tuin. Maar ja, de tuin is natuurlijk eigendom van Midden Delfland. Ook al kijken ze er niet naar om. (Het sprieterige gras had bijvoorbeeld al lang gemaaid moeten worden) Voor dat dagje tuinieren wil ik een tuincentrum vragen om planten en evt bomen te doneren. Daarnaast wil ik ook de hekken demonteren. Mijn idee is om de gemeente weer een mail te sturen en te vertellen (dus niet vragen) wat we gaan doen. Met de suggestie dat we het hek netjes demonteren zodat ze het eventueel kunnen hergebruiken voor een kinderboerderij oid.
[20-7] Charja Schouten: Nu vind ik het voor mezelf niet zo heel erg als ik een boete ofzo krijg maar ik ben vooral bang dat Waseem hierdoor in de problemen kan komen. Wat is het worst-case scenario denk jij?
[20-7] Eric Van De Luytgaarden: Lieverd, ik denk dat als je de gemeente een duidelijke brief stuurt waarbij je zegt wat je gaat doen en waarom en je hen bv 2 dagen de tijd geeft om aan te geven waarom dit echt niet kan, je een goed initiatief neemt dat weliswaar bij de rechter op huisvredebreuk en vernieling kan uitdraaien maar waar geen straf op volgt vanwege het feit 1) dat je in de participatie maatschappij je verantwoordelijkheid neemt en 2) de gemeente de gelegenheid gaf te reageren en het verbod hard te maken. Dus je haalt er de kranten mee en wordt vrijgesproken wegens rechtvaardigingsgronden . Dat is alles worst case. Normalerwijze zal de gemeente respons geven en zeggen dat ze er achter staan en trots zijn en wat voorwaarden formuleren. Probeer een ambtenaar erachter te krijgen dat ben je mens tot mens bezig…
Succes💋
[20-7] Charja Schouten: Joepieeee:-) Thanks!
[21-7] Charja Schouten: Dank voor je tips! Preventive law works:-) We mogen het hek niet weghalen, want de gemeente heeft t met zorg uitgekozen en ze vinden mooi en passen bij de omgeving. 😝Maar… ze komen wel helpen met tuinieren! Het gras wordt gemaaid en er komen bloembakken met aarde waarvoor ze ook perkplanten leveren. Die bakken gaan we dan zelf vullen. Verder gaan ze met de bewoners in overleg over een aan te leggen moestuin die de bewoners dan zelf kunnen beheren:-)
[20-7 19:26] Eric Van De Luytgaarden: Super fijn 💋💋
[20-7 19:26] Charje Schouten: Die twee dagen om uit te leggen waarom het niet zou mogen deed t hem😉 Kreeg vanmorgen een mail en werd direct daarna gebeld💪🏽

HJO’ ers nobele professionals

Vroeger was het beroep van advocaat en procureur of het zijn van jurist een echte professie. Een nobele bezigheid die, volgens de onderzoekers van het Carnagie-insitituut[i] de sociale, ethische en culturele aspecten van het beroep evenzeer van belang achten[ii] als juridische kennis, ondernemerschap en bovengemiddelde analyse vaardigheden.

Inmiddels is het paradigma in de commerciële juridische dienstverlening gewijzigd van een professie naar een businessmodel. Daar is niets mis mee, juist integendeel, want voor de hbo juristen die vaak de eerstelijns contacten tussen de rechtszoekenden en het recht vormgeven is er een kans die professie nieuw leven in te blazen.

Ik was afgelopen week met Lucas Lieverse en Martijn de Ruijter op de 35e International Conference for Law and Mental Health in Praag, en ook daar werd een dergelijke paradigm-shift gezien als een van de mogelijk kansen voor paralegals. Terug van een businessmodel naar een professie. Continue reading “HJO’ ers nobele professionals”

Prague: International Congress on Law and Mental Health 2017

This week (10-14 July) Eric van de Luijtgaarden, Martijn de Ruijter en Lucas Lieverse attent the XXXVth International Congress on Law and Mental Health in order to share ideas on preventive lawyering and the way Zuyd University of Applied Sciences tries to incorporate the concepts of preventive lawyering and normative professionalization in the curriculum of HJO. Continue reading “Prague: International Congress on Law and Mental Health 2017”